FAQ om booking og leje af baner

Bookingpriser for privat og erhvers/kommercielt brug

Prisen for en privat booking finder du på www.bookbyen.dk.
Du kan se prisen, når du har valgt bane/lokale og tidsrum.
Priserne er angivet i kroner per time. Enkelte baner og lokaler kan kun bookes i fx 2, 4 eller 6 timer.

NB: Priser for erhvervsbrug

Lejer du et lokale til privat forretning eller undervisning, lejer du til erhvervsbrug.

Det vil sige, at du tager betaling eller entré for din aktivitet.

Leje til erhvervsbrug kan variere, men er typisk 1,5-2 gange normale udlejningspriser.

Skal du eller din organisation lave et event med større behov for afvikling, skal der indgåes en særaftale med Kultur S Idræt.

Arrangementer i denne kategori kan være

  • stævner
  • større selskaber
  • loppemarkeder
  • modeshows
  • koncerter
  • video- og photoshoots

Kontakt Kultur S Idræt for mere information og aftale.

Du kan læse mere om booking til events og særlige arrangementer her på siden.

Folkeoplysende foreninger i Københanvs Kommune betaler gebyr for brug af baner og lokaler.

Gebyret for brug er timebaseret og afhænger af facilitetens størrelse og anvendelsesmulighed.

Om gebyrer

Gebyrsatserne er inddelt i 3 kategorier efter type, og størrelse og anvendelsesmulighed for den enkelte facilitet.

Du kan finde en oversigt for facilitetetsgebyrer samt flere informationer om gebyr for brug af faciliteter på Københavns Kommunes side for folkeoplysende foreninger.

NB: Er din forening ikke registreret i Københavns Kommune, bookes og betales faciliteter gennem bookbyen.dk

Kommunale folkeskoler og institutioner under Københavns Kommune kan gratis anvende baner og lokaler.
I forbindelse med brug af faciliteter i samarbejde med en aktivitetsudbyder, kan aktivitetsudbyderen opkræve betaling for lån af udstyr, instruktører eller lignende.

Andre undervisningsinstitutioner

Friskoler, gymnasier og ikke-kommunale institutioner kan indgå aftaler med Kultur S Idræt om fast brug af lokaler.
For aftale at lave en aftale, kontakt Kultur S Idræt.
For enkelte bookinger skal Friskoler, gymnasier og ikke-kommunale institurioner booke og betale gennem bookbyen.dk.
Priser for leje per time fremgår af BookByen.dk.

På nogle tidspunkter af døgnet vil mange gerne bruge baner. Efterspørgslen er høj. Disse tidspunkter kaldes "peak".

Tidspunkter med lav efterspørgsel kaldes "off-peak".

Det kan derfor være billigere at booke baner og lokaler på tidspunkter, hvor efterspørgslen ikke er høj.

Peak tid er i tidsrummet, hvor prisen for booking er højere er mandag-fredag: 16.00-20.00

Græsbaner på Kløvermarkens idrætsanlæg, Holmens Idrætsanlæg, Sundby Idrætspark og Hekla Park kan ikke bookes som privat bruger.

Græsbanerne udsættes for megen slid ved brug. Derfor er banerne kun til rådighed til foreningers brug i mellem kl. 16.00 og 20.30.

Uden for dette tidsrum passes banerne af vores servicemedarbejdere og greenkeepers. De sørger for at passe banerne, så banerne står klar til eftermiddagens og aftenens aktiviteter.

Ønsker du, at trille en bold rundt med nogle få venner, familie eller bekendte, er der ikke noget i vejen med det, så længe du/I følger anvisningerne.

Græsbaner til erhversbrug eller kommercielt brug

Ønsker du/I, at benytte enkelte græsbaner/områder til privat undervisning eller lignende, bedes du tage kontakt til Kultur S Idræt.

På de enkelte anlægs undersider, kan du se, hvilket udstyr som stilles til rådighed.

Gå til det anlæg, du ønsker at undersøge, og se efter anlæggets faciliteter. Her ser du en liste over, hvad du får stillet til rådighed.

Esktra udstyr som f.eks. ketchere, bat, hockeystave, bolde mm. skal selv medbringes.
I øjeblikket er det kun i Prismen, hvor det er muligt at leje udstyr. I Prismen kan du henvende dig til Prismens personale med spørgsmål om leje af ekstra udstyr.

Der arbejdes i øjeblikket på en løsning, som giver dig et overblik over, hvem der bruger anlæggene og hvornår.
Indtil videre er det muligt at se den daglige oversigt over brugere på anlæggene. Denne oversigt kan finde på det enkelte anlægs underside.

Foreninger og brugere med fast tid, kan se en oversigt over deres tildelte tider på henholdsvis Foreningsportalen og BookByen.

Det er kun muligt for folkeoplysende foreninger, at booke baner og lokaler på kommunale folkeskoler.

booking af faciltieter på skoler foretages igenne Foreningsportalen, hvor der ligesom med andre andlæg kan søges tider i ansøgningsrunder og efterfølennde resttidsansøgninger.

OBS: Det er ikke muligt, at afholde foreningsaktiviteter i skoleferierne på skolernes faciliteter.

Ønsker foreninger at afholde foreningsaktiviteter i skoleferierne, skal foreningen selv tage kontakt til skolens ledelse for en aftale.
Kultur- og Fritidsforvaltningen kan ikke tildele tid til foreninger i skolernes lukkeperioder.