Ofte stillede spørgsmål om haller og anlæg

Du kan finde ud af, hvad du kan finde på anlægget, ved at finde artiklen "Faciliteter på [anlæggets navn]".
Find frem til det enkelte anlæg på siden 'Anlæg og Haller' - den findes også i menuen øverst på siden.
Her vil det også fremgå, hvilke baner, der er optegnet til på anlægget.

Læg mærke til, at personligt udstyr såsom ketchere, bolde, veste og kegler selv skal medbringes.

På bookingportalerne kan du se, hvad den enkelte bane eller lokale kan bruges til. 
Bookingportalen for foreninger er Foreningsportalen. Portalen for private brugere er BookByen. Begge steder kan du ved booking se, hvad det enkelte lokale kan eller må bruges til.

For eksempel er der nogle haller, hvor det ikke er tilladt at spille håndbold med harpiks.
Der er også steder, hvor der ikke må spilles bestemte sportsgrene. Det kan være af hensyn til rengøring, vedligehold, larm eller inventar på anlægget.
Vær opmærksom på at overholde reglerne for brug af stedet.

Haller og baner på skoleanlæg er forbehold folkeoplysende foreninger og aftenskoler.

Private brugere, virksomheder og lignende kan ikke få adgang til skolehaller.

Udstyr som bolde, ketchere, overtrækstrøjer, kegler og lignende skal du selv medbringe til anlægget.

Udstyr som net, mål, basketballkurve og andet større inventar finder du på stedet.

Hvis du er i tvivl om, hvad du kan forvente at finde derude, så tjek anlæggenes undersider. På anlæggets undersider kan du finde en liste med udstyr og baner på anlægget.

Som udgangspunkt er det tilladt at bruge baner, lokaler og anlæg såfremt de står tomme.
Nogle faciliteter kan stå tomme, men kan af forskellige årsager være lukkede for offentligt brug.

Tomme faciliteter må anvendes af borgere til formål, som faciliteten passer til.

Udendørs baner og faciliteter (græs- og kunstgræsbaner) må anvendes, medmindre driftspersonale er i gang med at pleje området.
Følg altid områdets anvisninger, når du anvender og opholder dig på stedet.

På de fleste indendørs anlæg kan du finde oversigter over, hvem der bruger baner og hvornår.
Skulle der ankomme brugere med tildelt tid på faciliteten, du bruger, bedes du forlade området, så brugere med fast tid kan komme til.

Anvender du kultur- og idrætsfaciliteter til erhvervsvirksomhed, skal du betale leje for brugen af faciliteter.
Kontakt Lokalebooking Kultur S for mere information herom.