Priser for booking af baner og lokaler

  • Priser for booking af faciliteter
Her kan du finde information om priser for booking og leje af baner og lokaler.

Står du til at booke en bane, men er i tvivl om prisen?

Priserne kan variere fra bane til bane og lokale til lokale. Afhængigt af baner og lokalers størrelse og tidspunkt for din booking, kan du også forvente forskelle i prisen.

Hvis du derudover ønsker ekstra ydelser, vil prisen også være højere.

Priserne fremgår af bookingsystemet BookByen. Her vil du kunne se prisen for leje af en bane eller et lokale for én time.

Anvend den korrekte bookingportal

Husk at folkeoplysende foreninger booker via et andet bookingsystem, Foreningsportalen.

Foreninger betaler gebyr for at bruge baner og lokaler. Du kan finde mere om bookinggebyrer for folkeoplysende foreninger på Københavns Kommunes hjemmeside. 

Er du ikke sikker på, hvordan og hvor du skal booke? Så tjek denne side med mere information om, hvordan man skal booke baner og lokaler.

Har du spørgsmål til prisen for leje af baner og lokaler, kan du kontakte Kultur S Bookingteam.

Peak- priser

På nogle tidspunkter af døgnet vil mange gerne bruge baner og lokaler. Efterspørgslen er høj. Disse tidspunkter kaldes "peak". Tidspunkter med lav efterspørgsel kaldes "off-peak".

I tidsrum, hvor efterspørgslen høj (peak-tid), vil prisen for booking ofte være højere.

Peak-tid

mandag-fredag: 16.00-20.00
Eksempelvis kan en badmintonbane koste 120 kr. i peak-tid, mens den uden for peak-tid vil koste 80 kr.

Booking af græsbaner

Ønsker du at booke en græsbane, kontakt da bookingteamet for nærmere aftale.

Det er begrænset, hvornår det er muligt at booke græsbaner. Driftsmedarbejdere plejer typisk banerne i formiddagstiden. Så er banerne klar til eftermiddgens aktiviteter.