Ordensreglement for Sundbyøsterhallerne

 • Ordensreglement for huset
Regler for brug og færden i Sundbyøsterhallerne
 • Ophold på faciliteten må ikke være til gene for andre. Vis hensyn og ryd op efter dig.
 • Det er ikke tilladt at ryge i indendørs, herunder E-cigaretter. Udendørs er rygning tilladt. Vis hensyn til hallens brugere og hold afstand til indgange.
 • Det er ikke tilladt eller være påvirket af alkohol og andre rusmidler.
 • Det er ikke tilladt at sove eller overnatte på faciliteten.
 • Det er ikke tilladt at bruge udendørs fodtøj i hallerne.
 • Brug af skateboard, løbehjul, rulleskøjter og lignende er ikke tilladt indendørs. Der henvises til udendørsarealerne.
 • Ophold på faciliteten er kun tilladt for personer, der er tilknyttet en aktivitet på faciliteten.
 • Træning og ophold må kun finde sted i anviste lokaler. Boldspil eller træning i gange, foyer, omklædningsrum mm. er ikke tilladt.
 • Dyr må ikke medbringes indendørs. Førerhunde er undtaget.
 • Kommunen tager ikke ansvar for glemte eller mistede værdigenstande.
 • Blokér ikke brand- og nødudgange. Nødudgange må kun anvendes i nødstilfælde.
 • Hærværk og tyveri meldes altid til politiet med krav om straf og erstatning. Anmeldelsen foretages af facilitetens ledelse.
 • Det er ikke tilladt at bære banderelateret påklædning/symboler eller skudsikker vest på institutionen.

Politiet tilkaldes om nødvendigt med henblik på sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.
Personalet og politiet fortolker reglerne og er bemyndiget til at bortvise og/eller give karantæne til en bruger ved trusler og voldelig adfærd, groft sprogbrug og når ordensreglerne ikke overholdes.

Husorden på Københavns Kommunes kultur- og fritidsinstitutioner

De overordnede regler kan altid findes i den gældende husorden for kultur- og fritidsinstitutioner i Københanvs Kommune.