Ordensreglement for Sundby Idrætspark

 • Ordensreglement for huset
Regler for brug for brug og færden i Sundby Idrætspark
 • Ophold på faciliteten må ikke være til gene for andre.
 • Vis hensyn og ryd op efter dig.
 • Det er ikke tilladt at ryge i indendørs, herunder E-cigaretter.
 • Udendørs er rygning tilladt, dog ikke på kunstgræsbaner.
 • Det er ikke tilladt eller være påvirket af alkohol og andre rusmidler.
 • Det er ikke tilladt at sove eller overnatte på faciliteten.
 • Ophold på faciliteten er kun tilladt for personer, der er tilknyttet en aktivitet på faciliteten.
 • Det er ikke tilladt at bruge udendørs fodtøj i hallerne, medmindre anlægget er indrettet til dette
 • Brug af skateboard, løbehjul, rulleskøjter og lignende er ikke tilladt indendørs. Der henvises til udendørsarealerne.
 • Kæledyr må ikke medbringes indendørs eller på kunstgræsbaner.
 • Førerhunde er undtaget.
 • Det er ikke tilladt at bære banderelateret påklædning/symboler eller skudsikker vest på institutionen.
 • Hærværk og tyveri meldes altid til politiet med krav om straf og erstatning.
 • Anmeldelsen foretages af facilitetens ledelse.
 • Personalet og politiet fortolker reglerne og er bemyndiget til at bortvise og/eller give karantæne til en bruger ved trusler og voldelig adfærd, groft sprogbrug og når ordensreglerne ikke overholdes.
 • Politiet tilkaldes om nødvendigt med henblik på sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.
 • Faciliteten er udstyret med overvågningskameraer.

Husorden på Københavns Kommunes kultur- og fritidsinstitutioner

De overordnede regler kan altid findes i den gældende husorden for kultur- og fritidsinstitutioner i Københanvs Kommune.