Ordensreglement for Kløvermarkens Idrætsanlæg

 • Ordensreglement for huset
Regler for brug og færden på Kløvermarkens Idrætsanlæg
 • Ophold på anlægget må ikke være til gene for andre. Vis hensyn og ryd op efter dig.
 • Rygning er ikke tilladt på kunstgræsbaner, ved afmærkede områder og nær indgange. Vis hensyn til anlæggets brugere og hold afstand til indgange.
 • Det er ikke tilladt eller være påvirket af alkohol og andre rusmidler.
 • Af hensyn til idrætsudøvernes sikkerhed er det ikke tilladt at medbringe glasflasker.
 • Al brug af grill eller antændelse af bål er til enhver tid forbudt.
 • Det er ikke tilladt at sove eller overnatte på anlægget.
 • Ophold på faciliteten er kun tilladt for personer, der er tilknyttet en aktivitet på anlægget.
 • Dyr må ikke medbringes på anlægget. Førerhunde er undtaget.
 • Kommunen tager ikke ansvar for glemte eller mistede værdigenstande.
 • Al brug af grill eller antændelse af bål er til enhver tid forbudt.
 • Hærværk og tyveri meldes altid til politiet med krav om straf og erstatning. Anmeldelsen foretages af facilitetens ledelse.
 • Det er ikke tilladt at bære banderelateret påklædning/symboler eller skudsikker vest på institutionen.
 • Ophold og brug af anlægget sker på eget ansvar.

Husorden på Københavns Kommunes kultur- og fritidsinstitutioner

De overordnede regler kan altid findes i den gældende husorden for kultur- og fritidsinstitutioner i Københanvs Kommune.