Ordensreglement for Hal C og Holmens Idrætsanlæg

 • Ordensreglement for huset
Regler for brug og færden i Hal C og Holmens Idrætsanlæg

Ordensreglement for Hal C

 • Ophold på faciliteten må ikke være til gene for andre. Vis hensyn og ryd op efter dig.
 • Det er ikke tilladt at ryge i indendørs, herunder E-cigaretter. Udendørs er rygning tilladt. Vis hensyn til hallens brugere og hold afstand til indgange.
 • Det er ikke tilladt eller være påvirket af alkohol og andre rusmidler.
 • Det er ikke tilladt at sove eller overnatte på faciliteten.
 • Det er ikke tilladt at bruge udendørs fodtøj i hallerne.
 • Brug af skateboard, løbehjul, rulleskøjter og lignende er ikke tilladt indendørs. Der henvises til udendørsarealerne.
 • Ophold på faciliteten er kun tilladt for personer, der er tilknyttet en aktivitet på faciliteten.
 • Træning og ophold må kun finde sted i anviste lokaler. Boldspil eller træning i gange, foyer, omklædningsrum mm. er ikke tilladt.
 • Dyr må ikke medbringes indendørs. Førerhunde er undtaget.
 • Kommunen tager ikke ansvar for glemte eller mistede værdigenstande.
 • Blokér ikke brand- og nødudgange. Nødudgange må kun anvendes i nødstilfælde.
 • Hærværk og tyveri meldes altid til politiet med krav om straf og erstatning. Anmeldelsen foretages af facilitetens ledelse.
 • Det er ikke tilladt at bære banderelateret påklædning/symboler eller skudsikker vest på institutionen.

Ordensreglement for Holmens Idrætsanlæg

 • Ophold på anlægget må ikke være til gene for andre. Vis hensyn og ryd op efter dig.
 • Rygning er ikke tilladt på kunstgræsbaner, ved afmærkede områder og nær indgange. Vis hensyn til anlæggets brugere og hold afstand til indgange.
 • Det er ikke tilladt eller være påvirket af alkohol og andre rusmidler.
 • Af hensyn til idrætsudøvernes sikkerhed er det ikke tilladt at medbringe glasflasker.
 • Al brug af grill eller antændelse af bål er til enhver tid forbudt.
 • Det er ikke tilladt at sove eller overnatte på anlægget.
 • Ophold på faciliteten er kun tilladt for personer, der er tilknyttet en aktivitet på anlægget.
 • Dyr må ikke medbringes på anlægget. Førerhunde er undtaget.
 • Kommunen tager ikke ansvar for glemte eller mistede værdigenstande.
 • Al brug af grill eller antændelse af bål er til enhver tid forbudt.
 • Hærværk og tyveri meldes altid til politiet med krav om straf og erstatning. Anmeldelsen foretages af facilitetens ledelse.
 • Det er ikke tilladt at bære banderelateret påklædning/symboler eller skudsikker vest på institutionen.
 • Ophold og brug af anlægget sker på eget ansvar.

Politiet tilkaldes om nødvendigt med henblik på sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.
Personalet og politiet fortolker reglerne og er bemyndiget til at bortvise og/eller give karantæne til en bruger ved trusler og voldelig adfærd, groft sprogbrug og når ordensreglerne ikke overholdes

Husorden på Københavns Kommunes kultur- og fritidsinstitutioner

De overordnede regler kan altid findes i den gældende husorden for kultur- og fritidsinstitutioner i Københanvs Kommune.