Omklædning i Sundby Idrætspark

  • Omklædning og badefaciliteter i huset
Omklædningsfaciliteter i Sundby Idrætspark

Indendørs kan du finde flere omklædningsrum. Du kan finde flere omklædningsrum til herrer og damer.

Du finder 5 omklædningsrum langs den østlige gang ved Hal 1. Drej til højre, når du drejer ind i Idrætsparken.
Der findes 5 omklædningsrum er forbundet med Hal 2. De findes 3 omklædningsrum ved indgangen til Hal 2 samt 2 omlædningsrum på den vestlige side af hallen (ud mod Englandsvej).

Til udendørs idræt findes 10 omklædningsrum. Omklædningsrummene finder du mod nord i forlængelse af Hal 1 og Hal 2 ved at gå bag om Idrætsparken.

Der findes ikke omklædningsrum i Hal 3. Brug omklædningsrummene ved Hal 1 eller Hal 2, hvis du skal klæde om.