Glemte sager i haller og anlæg

  • Glemte Sager
Hvad gør du, hvis du har glemt dine ejendele i Kultur S' haller og anlæg?

Det sker, at man engang imellem glemmer eller tabe sine ting. I tilfælde af, at du har glemt dine ting, finder du her information om, hvad du kan gøre for at finde dine ting igen.

Nogle anlæg er bemandede, mens andre ikke har ansatte til stede, der kan spotte og passe på tabte genstande.

Vi gør opmærksom på, at Kultur- & Fritidsforvaltningen ikke tager ansvar for tabte eller mistede genstande på anlæggene - uanset om vi har ansatte til stede eller ej.

På listen nedenunder, kan du for hvert anlæg se, hvad du kan gøre for at få dine tabte ejendele igen:

Hal C og Holmens idrætsanlæg

Hal C er ubemandet. Glemte sager i Hal C placeres i den grønne kasse i foyerområdet i hallen. Den grønne kasse tømmes den 1. i hver måned.

Kløvermarkens Idrætsanlæg

Kløvermarkens Idrætsanlæg er bemandet af driftspersonale der passer anlægget og græsbanerne. I Bygning 1's gangareal placeres glemte sager i en kasse. Bygning 1 er bygningen, hvori du finder Kløvermarkens Café.  

Prismen

Prismen er bemandet. Under Prismens daglige lukkerunde samles tabte ejendele gemmes på kontoret. Kontakt personalet i Prismen for spørgsmål om glemte sager. 

Sundby Idrætspark

Sundby Idrætspark er bemandet. Under idrætsparkens daglige lukning samles tabte ejendele på vagternes kontor. Kontakt vagtpersonalet i idrætsparken for spørgsmål om glemte sager.
Vagter kan kontaktes i kontorets åbningstid efter kl. 14.00.

Sundbyøsterhallerne

Sundbyøsterhallerne er ubemandede. Det samles ikke tabte ejendele her. Du kan på egen hånd forsøge at genfinde tabte ejendele  

Ørestad Skøjtehal

Ørestad Skøjtehal er bemandet. Under skøjtehallens daglige lukkerunde samles tabte ejendele i en kassen til glemte sager. Kassen med glemte sager kan findes i skøjtehallens foyer.

Skulle personalet finde genstande af værdi (pung, elektronik, smykker), er de ikke forpligtet til at gemme dem. Til gengæld er de utroligt venlige, så det kan være, at de har passet på dine ting for dig.
Kontakt personalet i hallen for spørgsmålet om glemte sager.

Ørestad Streethal

Ørestad Streethal er ubemandet. Tabte og glemte sager håndteres ikke her. Har du glemt eller tabt dine ejendele her, bedes du genbesøge stedet og lede på egen hånd.

Motorbanen

Motorbanen er ubemandet. Har du glemt eller tabt dine ejendele her, bedes du genbesøge stedet og lede på egen hånd. Tag gerne kontakt til foreninger på anlægget.

Hekla Park

-

Kalvebod Fælled Skole

På Kalvebod Fælled Skole samles glemte sager i en kasse. Der er kun adgang til denne i skolens åbningstid. Kontakt skolens personale i skolens åbningstid (08.00-16.00) for at afhente glemte sager.

Skolen på Islands Brygge - Hal A

På Skolen på Islands Brygge samles glemte sager i en kasse. Der er kun adgang til denne i skolens åbningstid. Kontakt skolens personale i skolens åbningstid (08.00-16.00) for at afhente glemte sager.